کاربرد فناوری نانو در بهینه سازی فرمولاسیون کودهای شیمیایی

کاربرد فناوری نانو در بهینه سازی فرمولاسیون کودهای شیمیایی
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
نویسندگان

کلمات کلیدی

فناوری نانو
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

آزمون مقاله - رایگان

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۷۶۳
  • بازدید این ماه ۲۳۴
  • بازدید امروز ۱۰۴
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۰
 
 

کاربرد فناوری نانو در بهینه سازی فرمولاسیون کودهای شیمیایی

به دلیل اثرات مضری که کودهای شیمیایی مرسوم بر محیط زیست و کیفیت غذا ایجاد می‌کنند، مدت‌هاست که استفاده از آن‌ها مورد نکوهش قرار رفته است. با به‌کارگیری نانوکودها به عنوان جایگزین کودهای مرسوم، عناصر غذایی کود به تدریج و به صورت کنترل‌شده در خاک آزاد می‌شوند و در نتیجه از بروز پدیده‌ی مردابی شدن آب‌های ساکن و همچنین آلودگی آب آشامیدنی، جلوگیری به عمل خواهد آمد. در حقیقت، فناوری نانو فرصت‌های جدیدی را به منظور افزایش راندمان مصرف عناصر غذایی و به حداقل رساندن هزینه‌های حفاظت از محیط زیست، گشوده است. جمع‌بندی نتایج بررسی حاضر نشان می‌دهد که افزایش راندمان و کیفیت منابع غذایی به واسطه‌ی سرعت جذب بالاتر، عدم اتلاف کودها از طریق آبشویی و جذب کامل کود به‌وسیله‌ی گیاه به دلیل رهاسازی عناصر غذایی کود با سرعت مطلوب در تمام طول فصل رشد، کاهش قابل توجه آلودگی خاک، ذخایر آبی و محصولات غذایی به واسطه‌ی کاهش آبشویی کودها، کاهش میزان فشردگی خاک و سرعت از دست رفتن کیفیت آن، کاهش مسمومیت گیاهی و تنش ناشی از وجود غلظت‌های بسیار بالای موضعی نمک در خاک، افزایش عملکرد به واسطه‌ی وضعیت تغذیه‌ای مطلوب گیاه و بهبود خواص انبارداری و سهولت جابه‌جایی کود از مزایای قابل توجه استفاده از نانوکودها در مقایسه با کودهای مرسوم هستند. با توجه به روند رو به رشد تحقیقات در زمینه نانوکودها و ساخت و توسعه نانوحسگرهای زیستی که برای ردیابی مولکول‌‌های هدف و الحاق به پلیمرهای کنشی دارای آپتامرهای ویژه‌ای هستند، در آینده مزیت نسبی نانوکودها افزایش خواهد یافت.
این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
 1. مقدمه
2. جایگاه و نقش نانوکودها در بهبود کارآیی مصرف عناصر غذایی
3. بحث و نتیجه‌گیری
 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - C.R ChinnamuthuP Murugesa Boopathi, NanotechnologyAgroecosystem, Madras Agricultural Journal., 96: 17-31, (2009)
۲ - A Shaviv, Advances in Controlled Release of Fertilizers, Advances in Agronomy, 71: 1-49, (2000)
۳ - S BaruahJ Dutta, “Nanotechnology applications in SensingPollution Degradation in Agriculture” Environmental Chemistry Letters, 7: 191-204, (2009)
۴ - H Cui, C Sun, Q Liu, J JiangW Gu, Applications of Nanotechnology in Agrochemical Formulation, Perspectives, ChallengesStrategies, Institute of EnvironmentSustainable Development in Agriculture, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China, pp. 1-6, (2006)
۵ - R Lai, Soil Science In The Era Of Hidrogen Economy10 Billion People, The Ohio State University, USA, pp.1-9, (2007)
۶ - . C.M Monreal, Nanofertilizers for Increased NP Use Efficiencies by Crops, In summary of information currently provided to MRI concerning applications for Round 5 of the Ontario Research Fund-Research Excellence program, pp.12-13, (2010)
۷ - M.R DeRosa, C Monreal, M Schnitzer, R WalshY Sultan, Nanotechnology in fertilizers, Nature Nanotechnology, 5: 91-92, (2010)
۸ - B Wurth, Emissions of engineeredunintentionally produced nanoparticles to the soil, Diploma thesis, ETHZurich Department of Environmental Sciences, Switzerland, (2007)
ارسال نظر