10- کاربرد فناوری نانو در تکمیل خودتمیزشونده منسوجات - 2

10- کاربرد فناوری نانو در تکمیل خودتمیزشونده منسوجات - 2
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

لوزاالسادات تقوی
( نویسنده )

آزاده بشری
( نویسنده )

ابوالفضل آذرنیا
( ویراستار )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۳ رای)

 
 
آمار مقاله

 • بازدید کل ۵,۳۲۲
 
آمار آزمون مقاله

 • کل شرکت کنندگان ۴۴
 • تعداد افراد شرکت کننده ۱۰
 
 

10- کاربرد فناوری نانو در تکمیل خودتمیزشونده منسوجات - 2

تولید سطوح خودتمیزشونده با دو روش ابَرآبگریزی و تجزیه فوتوکاتالیستی آلودگی‎ها امکان‎پذیر است. اساس خودتمیزشوندگی فوتوکاتالیستی، تجزیه شیمیایی مواد آلاینده با استفاده از واکنش اکسایش/کاهش نوری در اثر تابش پرتوی فرودی است. دی اکسید تیتانیوم یا تیتانیا از پرمصرف‎ترین مواد در این حوزه به شمار می‌رود. اثر فوتوکاتالیستی می‎تواند منجر به تخریب ترکیبات آلی موجود در دیواره سلولی باکتری‌ها و مولکول‎های ترکیبات ایجادکننده بو شود. بنابراین در اثر تکمیل (Finishing) با فوتوکاتالیست‎ها، علاوه بر خاصیت خودتمیزشوندگی، ویژگی‌هایی مانند خواص ضدمیکروبی و ضدبو نیز در سطوح ایجاد می‎شود. چنانچه سطوح تکمیل شده با دی‌اکسید تیتانیوم در معرض تابش نور قرار گیرند، از زردشدگی در اثر نور و تجزیه نوری سطح نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- خودتمیزشوندگی و تجزیه عوامل آلودگی
 1-2- اصول فوتوکاتالیستی  TiO2

  1-1-2- عوامل مؤثر بر خواص فوتوکاتالیستی  TiO2
  2-1-2- کاربردهای پوشش‎دهی با  TiO2
 2-2- تکمیل خودتمیزشونده منسوجات با استفاده از  TiO2
  1-2-2- تکمیل منسوج پنبه‌ای
  2-2-2- تکمیل منسوج پشمی
  3-2-2- تکمیل منسوجات پلی‌استری
  4-2-2- مقایسه خاصیت خودتمیزشوندگی منسوجات با روش‌های ابرآبگریزی و ذرات TiO2

نتیجه‎گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Fujishima A , Rao TNTryk DA ( 2000 ), ‘ Titanium dioxide photocatalysis ’, J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. , 1 ( 1 ), 1 – 21
۲ - Veronovski N , Rudolf A , Smole SM , Kreže TGeršak J ( 2009 ), ‘ Self-cleaninghandle properties of TiO 2 -modifi ed textiles ’, FibersPolymers , 10 ( 4 ), 551 – 556 .
۳ - Tung WSDaoud WA ( 2011 ), ‘ Self-cleaning fi bers via nanotechnology: A virtual reality ’, J. Mater. Chem. , 21 , 7858 – 7869 .
۴ - Yuranova T , Mosteo R , Bandara J , Laub DKiwi J ( 2006 ), ‘ Self-cleaning cotton textiles surfaces modifi ed by photoactive SiO 2 /TiO 2 coating ’, J. Mol. Catal. A: Chem. , 244 , 160 – 167.
۵ - Radeti ć M ( 2013 ), ‘ Functionalization of textile materials with TiO 2 nanoparticles ’, J. Photochem.Photobiol. C: Photochemistry Reviews , 16 , 62 – 76 .
۶ - Qi K , Wang XXin JH ( 2011 ), ‘ Photocatalytic self-cleaning textiles based on nanocrystalline titanium dioxide ’, Text. Res. J. , 81 ( 1 ), 101 – 110 .
۷ - Anderson CBard AJ ( 1995 ), ‘ An improved photocatalyst of TiO 2 /SiO 2 prepared by a sol–gel synthesis ’, J. Phys. Chem. , 99 ( 24 ), 9882 – 9885 .
۸ - Fei B , Zhang YXin JH ( 2007 ), ‘ Titania nano crystals mixtures for cloth fi nishing ’, Solid State Phenom. , 121–123 , 1217 – 1220 .
۹ - Bozzi A , Yuranova T , Guasaquillo I , Laub DKiwi J ( 2005 ), ‘ Self-cleaning of modifi ed cotton textiles by TiO 2 at low temperatures under daylight irradiation ’, J. Photochem. Photobiol. A , 174 , 156 – 164 .
۱۰ - Hebeish AA , Abdelhady MMYoussef AM ( 2013 ), ‘ TiO 2 nanowireTiO 2 nanowire doped Ag-PVP nanocomposite for antimicrobialself-cleaning cotton textile ’, Carbohydr. Polym. , 91 , 549 – 559 .
۱۱ - Mirjalili MKarimi L ( 2011 ), ‘ Photocatalytic degradation of synthesized colorant stains on cotton fabric coated with nano TiO 2 ’, JFBI , 3 ( 4 ), 208 – 215 .
۱۲ - Montazer MSeifollahzadeh S ( 2011 ), ‘ Pretreatment of wool/polyester blended fabrics to enhance titanium dioxide nanoparticle adsorptionself-cleaning properties ’, Color. Technol. , 127 ( 5 ), 322 – 327 .
۱۳ - Daoud WA , Leung SK , Tung WS , Xin JH , Cheuk KKLQi K ( 2008 ), ‘ Self cleaning keratins ’, J. Chem. Mater. , 20 , 1242 – 1244 .
۱۴ - Mihailovic D , Saponjic Z , Molina R , Puac N , Jovancic P , Nedeljkovic JRadetic M ( 2010 ), ‘ Improved properties of oxygenargon RF plasma-activated polyester fabrics loaded with TiO 2 nanoparticles ’, Appl. Mater. Interf. , 2 ( 6 ), 1700 – 1706 .
ارسال نظر

 
تعداد نظرات : ۱

 • سهل الدین

  ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
  با سلام وتشکر از همه ی فعالان عرصه نانو این مقاله بسیار جالب و با اهمیت هست. إن شاءاللَّه زمینه توفیقات بیشتر فراهم بشود.

  مدیر سیستم

  ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
  سلام . از حسن توجه شما سپاسگزاریم