10- کاربردهای نانوالیاف در زیست‌پزشکی

10- کاربردهای نانوالیاف در زیست‌پزشکی
سطح مقاله

پیشرفته 2
نویسندگان

کمیل نصوری
( نویسنده )

ابوالفضل آذرنیا
( ویراستار )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۳ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۵,۰۵۱
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۶۲
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۳
 
 

10- کاربردهای نانوالیاف در زیست‌پزشکی

در سال‌های اخیر، نانوالیاف تولید شده به روش الکتروریسی با قطر نانومتری، مورد توجه بسیاری از محققین و صنعتگران در زمینه‌های مختلف زیست‌پزشکی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، ارائه یک تصویر کلی و عینی از کاربردهای داربست‌های نانوالیاف در زیست‌پزشکی به ویژه داربست‌های زیست‌سازگار برای ترمیم رگ‌های خونی، بافت‌های عصبی، استخوان، غضروف و موارد آرایشی و بهداشتی است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- داربست‌های نانولیفی
3- مواد مورد استفاده در ساخت داربست‌های نانولیفی
 1-3- بیوپلیمرهای طبیعی
 2-3- بیوپلیمرهای مصنوعی
 3-3- بیوسرامیک‌ها
 4-3- هیدروژل‌ها
4- انواع داربست‌های نانولیفی
 1-4- رگ‌های خونی نانولیفی
 2-4- داربست نانولیفی برای ترمیم بافت‌های عصبی
 3-4- داربست نانولیفی در ترمیم بافت استخوان
 4-4- داربست نانولیفی برای ترمیم بافت غضروف
5- کاربردهای آرایشی بهداشتی نانوالیاف
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Huang, Z.M., Zhang, Y.Z., Kotaki, M., Ramakrishna, S. “A Review on Polymer Nanofibers by ElectrospinningTheir Applications in Nanocomposites”, Composites ScienceTechnology, Vol. 63, pp. 2223-2253, (2003)
۲ - Pham, Q.P., Sharma, U., Mikos, A.G. “Electrospinning of Polymeric Nanofibers for Tissue Engineering Applications: A Review”, Tissue Engineering, Vol. 12, pp. 1197-1211, (2006)
۳ - Jian, F., Tao, N.H., Tong, L., Gai, W.X. “Applications of Electrospun Nanofibers”, Chinese Science Bulletin, Vol. 53, pp. 2265-2286, (2008)
۴ - Schiffman, J.D., Schauer, C.L. “A Review: Electrospinning of Biopolymer Nanofiberstheir Applications”, Polymer Reviews, Vol. 48, pp. 317-352, (2008)
۵ - Andrady, A.L. “ScienceTechnology of Polymer Nanofibers”, 1st Edition, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, (2008)
۶ - Vroman, I., Tighzert, L. “Biodegradable Polymers”, Materials, Vol. 2, pp. 307-344, (2009)
۷ - Dhandayuthapani, B., Yoshida, Y., Maekawa, T., Kumar, D.S. “Polymeric Scaffolds in Tissue Engineering Application: A Review”, International Journal of Polymer Science, Vol. 2011, pp. 1-20, (2011)
۸ - Ramakrishna, S., Fujihara, K., Teo, W.E., Lim, T.C., Ma, Z. “An Introduction to ElectrospinningNanofibres”, 1st Edition, Singapore: World Scientific Publishing Co, (2005)
۹ - Tillman, B.W., Yazdani, S.K., Lee, S.J., Geary, R.L., Atala, A., Yoo, J.J. “The in vivo Stability of Electrospun Polycaprolactone-Collagen Scaffolds in Vascular Reconstruction”, Biomaterials, Vol. 30, pp. 583-588, (2009)
۱۰ - Venugopal, J., Ramakrishna, S. “Applications of Polymer Nanofibers in BiomedicineBiotechnology”, Applied BiochemistryBiotechnology, Vol. 125, pp. 147-157, (2005)
۱۱ - Bini, T.B., Gao, S., Xu, X., Wang, S., Ramakrishna, S., Leong, K.W. “Peripheral Nerve Rregeneration by Microbraided Poly (L-lactide-co-glycolide) Biodegradable Polymer Fibers”, Journal of Biomedical Materials Research, Vol. 68, pp. 286-295, (2004)
۱۲ - Nisbet, D.R., Forsythe, J.S., Shen, A., Finkelstein, D.I., Korne, M.K. “A Review of the Cellular Response on Electrospun Nanofibers for Tissue Engineering”, Journal of Biomaterials Applications, Vol. 12, pp. 1-23, (2008)
ارسال نظر