نانو دی ‌اکسید تیتانیوم روش‌های تولید و کاربردهای آن

نانو دی ‌اکسید تیتانیوم روش‌های تولید و کاربردهای آن
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
نویسندگان

لقمان کریمی
( نویسنده )

محمد میرجلیلی
( نویسنده )

کلمات کلیدی

دی اکسید تیتانیوم TiO2
فوتوکاتالیست
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

آزمون مقاله - رایگان

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۴۳۰
  • بازدید این ماه ۱۶۹
  • بازدید امروز ۶۵
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۰
 
 

نانو دی ‌اکسید تیتانیوم روش‌های تولید و کاربردهای آن

در این مقاله دلایل استفاده از نیمه رسانای نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بعنوان فتوکاتالیست بررسی شده و فازهای کریستالی آناتاز، روتایل و بروکیت آن از نظر ساختار فضایی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش‌های تولید آزمایشگاهی و صنعتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تشریح شده و کاربردهای آن در صنایع نساجی، تصفیه پساب و هوا مورد بررسی قرار گرفته‌است. تحقیقات نشان می‌دهد که فاز کریستالی آناتاز با دارا‌بودن انرژی باند شکاف بیشتر و فعالیت فتوکاتالیستی بالاتر نسبت به فازهای دیگر، بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و استفاده از نانو ذرات TiO2 در بسیاری از صنایع رویه صنعتی و تجاری‌شدن را در پیش گرفته است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. نانو دی اکسید تیتانیوم
3. روش‌های صنعتی تولید نانو دی اکسید تیتانیوم
4. کاربردهای نانو دی اکسید تیتانیوم
5. نتیجه گیری

لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - J. Xua , Y. Aoa, D. Fuaet. al. J. of Phys.Chem. of Solids, 69 (2008) 1980.
۲ - L. Armelao, D. Barrecaet. al., Nanotech. , 18 (2007) 375709.
۳ - M. E. Simonsen, H. Jensenet al, J. of Photochem.Photobio. A: Chemistry 200 (2008) 192.
۴ - A.P.S. Sawhney, B. Condonet al Textile Research Journal, 78, (2008).
۵ - S. Watson, D. Beydoun, J. ScottR. Amal, J. of Nanoparticle Research 6, (2004) 193.
۶ - X. Xiao, K. Ouyang, R. Liu, J. Liang, Applied Surf. Sci. 255 (2009) 3659.
۷ - W. S. NamG. Y. Han, Korean J. Chem. Eng., Vol. 20 (1) , (2003) 180.
۸ - J. Krýsa, M. Keppert,et al, Mat. Chem.Phys. 86 , (2004) 333.
۹ - D. H. Marsh, D. J. Riley,et al, Particuology 7 (2009) 121.
۱۰ - A. J. JulsonD. F. Ollis, .Applied Catal. B: Environmental 65 (2006) 315.
ارسال نظر