10- معرفی سیستم های دارورسانی

10- معرفی سیستم های دارورسانی
سطح مقاله

مقدماتی
نویسندگان

الهه ناز پرهیزکار
( نویسنده )

گلناز پرهیزکار
( نویسنده )

اسماعیل میرزایی
( نویسنده )

ابوالفضل آذرنیا
( ویراستار )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۲ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۵,۴۶۲
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۵۷
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۳
 
 

10- معرفی سیستم های دارورسانی

سیستم‌‏های دارورسانی گذشته، دیگر پاسخگوی نیازهای دارویی و درمانی بیماران نیستند و باید سیستم‌‌های جدید با کارایی بالاتر توسعه پیدا کنند. این سیستم‌های نوین می‌توانند هم بازده درمانی را افزایش دهند و هم عوارض دارویی آن را به حداقل برسانند. گسترش سیستم‌های دارورسانی نوین توانسته بر بارگذاری و آزادسازی دارو، نحوه‏ تجویز دارو برای بیمار، و ویژگی‌‌های زیستی مورد انتظار از دارو تاثیر شگرفی بگذارد و اشکال دارویی جدیدی را نیز توسعه دهد. سیستم‌های دارورسانی می‌توانند به فرم‌های مختلفی نظیر سیستم گوارشی، تزریقی، مخاطی، ریوی، و یا پوستی داروی خود را به محل مورد نظر منتقل کنند. از طرف دیگر، می‌توان این سیستم‌ها را بر اساس مکانیزم و سینتیک آزادسازی دارو، به چند دسته اصلی سیستم‌های مبتنی بر آزادسازی سریع، سیستم‏‌های دارورسانی مبتنی بر آزادسازی تغییریافته، سیستم‌های مبتنی بر آزادسازی تاخیری، و سیستم‏های مبتنی بر آزادسازی طولانی اثر. در مقاله پیش رو، به معرفی هر کدام از این سیستم‌ها و مزایا و محدودیت آنها خواهیم پرداخت.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- سیستم‌های انتقال دارو
3- دسته‌‏بندی سیستم‏‌ها‏ی دارورسانی
 1-3- دسته‏‌بندی بر اساس روش تجویز
  1-1-3- سیستم گوارشی
  2-1-3- تزریقی
  3-1-3- مخاطی
  4-1-3- ریوی
  5-1-3- پوستی
 2-3- دسته‌‏بندی بر اساس مکانیسم آزادسازی دارو
  1-2-3- آزادسازی سریع  (immediate release)

  2-2-3- سیستم‏‌های دارورسانی با مکانیزم آزادسازی تغییریافته  (modified release)
  1-2-2-3- آزادسازی تاخیری  (delayed release)
  2-2-2-3- سیستم‏های  extended release
 3-3- نمونه‏ تجاری سیستم‌‏های دارورسانی هدفمند
بحث و نتیجه‌‏گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Jain, K. K. "Drug Delivery Systems" USA: Humana Press, (2008).
۲ - Saltzman, W. M. "Drug Delivery Engineering Principles for Drug Therapy" USA: OXFORD Press, (2001).
۳ - Perrie, Y., Rades, T. "FASTtrack: Pharmaceutics-Drug DeliveryTargeting" USA: Pharmaceutical Press, (2010).
ارسال نظر