10- قوانین و معاهدات بین المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری

10- قوانین و معاهدات بین المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

حسن علم خواه
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۷,۱۰۹
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۹۳
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۳
 
 

10- قوانین و معاهدات بین المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری

از دو قرن پیش تمایل کشورها برای متحدالشکل کردن قوانین داخلی و بین‌المللی در زمینه حمایت از مقولات مربوط به مالکیت فکری افزایش یافت و این مسأله را می‌توان نتیجه شکست نمایشگاه بین‌الملی اختراعات و ابداعات وین 1873 دانست. به دنبال این اتفاق، چند کنگره برگزار شد و نهایتاً کنوانسیون پاریس به تصویب رسید که سرآغاز تدوین مقررات بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری شد. کنوانسیون برن در سال 1886 و کنوانسیون رم در سال 1961 برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به امضا رسید. برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، کنوانسیون پاریس در سال 1883، معاهده همکاری ثبت اختراع در سال 1970 و موافقت‌نامه جنبه‎های تجاری حقوق مالکیت فکری یا تریپس منعقد شد. در کشور ایران، اولین قانون مربوط به مالکیت صنعتی در سال 1304 تصویب شد. در سال 1310 قانون مربوط به ثبت علائم و اختراعات، در سال 1383 قانون مربوط به حمایت از نشانه‌های جغرافیایی و در سال 1386 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی وضع شد. همچنین قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای در سال 1379 به تصویب رسید. سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1970 تأسیس و در سال 1974، به یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل تبدیل شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:

1- معاهدات، کنوانسیون‌ها و مقررات بین‎المللی حقوق مالکیت فکری
1-1- کنوانسیون‎هایی که برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری ایجاد شده‎اند
1-1-1- کنوانسیون برن

2-1-1- کنوانسیون رم
2-1- کنوانسیون‎هایی که برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ایجاد شده‎اند
1-2-1- کنوانسیون پاریس

2-2-1- معاهده همکاری ثبت اختراع
3-2-1- موافقت‎نامه جنبه‎های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)
4-2-1- دیگر معاهدات بین‎المللی در حوزه حمایت از مالکیت صنعتی
2- وضعیت قوانین و مقررات مالکیت فکری در ایران
3- آشنایی با سازمان جهانی مالکیت فکری
بحث و نتیجه‌گیری

 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - موسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس، کتابچه آموزشی ترویجی آشنایی با حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع، مهر 1391.
۲ - http://www.wipo.int/portal/index.html.en
ارسال نظر