راهنمای اثرهاي ناخواسته درتصویر مربوط به سوزن و روبش‌گر در میکروسکوپي‌نیروی اتمی و میکروسکوپي تونل‌زنی روبشی

راهنمای اثرهاي ناخواسته درتصویر مربوط به سوزن و روبش‌گر در میکروسکوپي‌نیروی اتمی و میکروسکوپي تونل‌زنی روبشی
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۲,۴۸۱
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۰
 
 

راهنمای اثرهاي ناخواسته درتصویر مربوط به سوزن و روبش‌گر در میکروسکوپي‌نیروی اتمی و میکروسکوپي تونل‌زنی روبشی

هدف از تدوين استاندارد ASTM E 2382-04، ارائه توضیحاتی پیرامون شناسايي اثرهاي ناخواسته تصويري مشاهده شده در میکروسکوپ‌ نیروی اتم و میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی است و  به صورت یک راهنمای عملی برای كارشناسان دستگاه، جهت تشخيص اثرهاي ناخواسته تصویری حاصل از حرکت پروب و برهمکنش سوزن  و سطح در میکروسکوپ تونل‌زني روبشی و حالت تماسی میکروسکوپ نیروی اتمی قابل استفاده قرار است.

این مقاله شامل سرفصل های زیر است:
1-
دامنه کاربرد
2- شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - فصل نامه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی سال 2013 و شماره 2
ارسال نظر