10- تحلیل پتنت در حوزه های خاص فناوری

10- تحلیل پتنت در حوزه های خاص فناوری
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

حسن علم خواه
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۶,۹۸۷
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۵۳
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۵
 
 

10- تحلیل پتنت در حوزه های خاص فناوری

تحلیل پتنت یا تحلیل اطلاعات ثبت اختراع با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مستندات ثبت اختراع میسر می‌شود. اطلاعات به دست آمده از تحلیل پتنت، در سطوح مختلف سازمانی و همچنین در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های پژوهشی مانند فعالیت‌های سیاست‌گذاری، پشتیبانی، زیربنایی و اجرای دستاوردهای پژوهشی کاربرد دارد. سیاست‌گذاران و مدیران، صنایع و شرکت‌های خصوصی و محققین و دانشگاهیان، مخاطبان اصلی اطلاعات به دست آمده از تحلیل پتنت هستند. در این مقاله، ویژگی اطلاعات پتنت، تحلیل پتنت و اطلاعاتی که از این طریق به دست می‌آید، بررسی می‌شود. همچنین اهداف تحلیل پتنت، سطوح تحلیل پتنت و نیز گام‌های اجرایی در تحلیل پتنت بیان می‌شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- تحلیل پتنت در حوزه‌های خاص فناوری
1-1- ویژگی‌های اطلاعات ثبت اختراع
2-1- اهداف تحلیل پتنت
2- گام‌های اجرایی برای انجام تحلیل پتنت
بحث و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - موسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس، کتابچه آموزشی ترویجی آشنایی با حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع، مهر 1391.
ارسال نظر