آیا آزمایشگاه‌های تک اپراتوره می‌توانند بر همه الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 منطبق باشند؟

آیا آزمایشگاه‌های تک اپراتوره می‌توانند بر همه الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 منطبق باشند؟
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

ISO/IEC 17025
اعتباردهی
آزمایشگاه تک اپراتوره
بی‌طرفی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

آیا آزمایشگاه‌های تک اپراتوره می‌توانند بر همه الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 منطبق باشند؟

استاندارد ISO/IEC 17025:2005 بیان می‌کند که الزامات آن برای هر آزمایشگاهی جدا از تعداد کارکنان آن قابل اجرا است؛ در نتیجه، الزامات این استاندارد شامل آزمایشگاه‌های تک اپراتوره نیز می‌شود. هر چند ملاحظاتی وجود دارد که آیا چنین آزمایشگاه‌هایی می‌توانند تمامی الزامات استاندارد را بدون به خطر افتادن استقلال، قضاوت و بی‌طرفی برقرار کنند. همچنین به نظر می‌رسد پیاده‌سازی بعضی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 شامل نظارت بر کارکنان، فرایندهای ارتباطات داخلی و غیره در یک آزمایشگاه تک اپراتوره امکان‌پذیر نباشد. ISO/IEC 17025 به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی تضمین کیفیت، توسط مراجع تائید صلاحیت مورد استفاده قرار می‌گیرد تا با کمک آن صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون ارزیابی شود. هر چند در این میان، اختلاف نظرهایی میان کارشناسان اعتباربخشی در مورد آزمایشگاه‌های تک اپراتوره وجود دارد. بعضی مراجع تایید صلاحیت، آزمایشگاه‌های تک اپراتوره را تایید صلاحیت می‌کنند در حالی که سایرین، وجود منابع انسانی بیشتری را پیش از اعتباردهی لازم می‌دانند. این اختلاف نظر، رقابتی ناعادلانه بین آزمایشگاه‌هایی که به‌عنوان آزمایشگاه‌های تک اپراتوره نیازمند منابع کمتری هستند (مالی و انسانی)، در مقایسه با آزمایشگاه‌هایی که قبل از تایید صلاحیت و در راستای حفظ آن نیاز به منابع انسانی بیشتری دارند، ایجاد کرده است. استاندارد ISO/IEC 17025 در حال بازنگری است و هم اکنون، زمان مناسبی برای توجه ویژه و پرداختن به این موضوعات به‌منظور رفع ابهام و شفاف‌سازی آن‌ها به شمار می‌رود. همچنین امید است بتوان به مراجع تایید صلاحیت کمک کرد تا در هنگام اعتباردهی آزمایشگاه‌های تک اپراتوره، منطبق بر روشی یکسان و یکپارچه، این مهم را اجرا کنند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
مقدمه
1- مساله
2- بی‌طرفی و تضاد منافع

3- بندهایی از استاندارد ISO/IEC 17025 که در آزمایشگاه‌های تک اپراتوره قابل اجرا نیستند
4- روش اتخاذ شده توسط مراجع تائید صلاحیت
5- رقابت مالی ناعادلانه
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - ISO/IEC 17015 (2005) General requirements for the competence of testingcalibration laboratories, 2nd edn. International Organization for Standardization (ISO), Geneva
۲ - European co-operation for Accreditation (EA). http://www.european-accreditation.org/
۳ - International laboratory accreditation cooperation (ILAC). http://www.ilac.org
۴ - ISO 9001 (2015) Quality management systems—requirements, 5thedn. International Organization for Standardization (ISO), Geneva
ارسال نظر